Botox = Dum og deilig?!

haugaland-bilde-fra-video

06 nov Botox = Dum og deilig?!

(Bilde fra reportasjen i TVHaugaland 31.10.2015)

Hårreisende å uttale at botox gjør deg dum og deilig

Frøken Dings har sendt en formell klage til Fylkesmannen i Rogaland, Pål Iden, på uttalelsene psykolog Trond Hegglund kom med i forbindelse med et innslag om botox-injeksjoner i TV Haugaland 31. oktober 2015.

Link til videoreportasjen: Stadig flere vil ha botox og Restylane, TVHaugaland 31.10.15
(Intervjuet av Trond Hegglund starter 05:24 ut i filmen)

Psykolog Trond Hegglund er i utgangspunktet en person med høy faglig integritet i kraft av hans stilling og utdannelse som psykolog. Vi må derfor anta at offentlige uttalelser han kommer med vil ha stor tyngde. I dette intervjuet kom han med faglige påstander i kraft av sin rolle som psykolog og ikke som en privatperson som lufter personlige meninger.

Kritikkverdige uttalelser

Vedr. uttalelsen: «Du blir dum av botox, dum og deilig».
Vi mener han mangler faglig belegg for å komme med en slik uttalelse. I alt av forskning vi har lest om temaet har vi aldri kommet over en vitenskapelig artikkel som har konkludert med at man blir dum av botox. Vi har vært i denne bransjen i over ti år og er stadig på kurs og seminarer verden rundt for å oppdatere vår kunnskap. Vi følger med på all forskning som blir utført innenfor bruk av botox. Noen få forskningsfaglige artikler har indikert at man kan bli mindre empatisk, men samtidig kommenteres det sluttvis at det er for lite forskning og for mangelfull forskning utført til at man kan konkludere dette. En slik hårreisende uttalelse som; ”du blir dum av botox, dum og deilig” anser vi som direkte skadelig uttalt av en medisinsk fagperson.

Vedr. uttalelsen: ”..Og då er oddsen for å bli lykkelig i livet dessverre litt lavere”.
Denne er direkte feil. Forskning har tvert i mot vist at folk som sliter med depresjoner oppnår bedring ved bruk av botox i sinterynken. En forskningsrapport kunne vise til at alle av deltakerne hadde opplevd signifikant bedring. Uttalelsen hans går også tvert i mot forskning som studerer forholdet mellom psyken og vår fysiske motorikk og de positive resultatene en botox-injeksjon i sinterynken kan ha. (Sammenhengen med hvordan vår fysiske motorikk påvirker psyken vår.)
Denne artikkelen er en av mange som indikerer det samme. Det er sterke indisier som tilsier at Botox i sinnarynken kan lindre depresjon.
More evidence Botox works for Depression, WebMD 14. juni 2014.

Uttalelsene hans viser også faglig mangelfull medisinsk innsikt i hva botox er og hvordan det blir brukt. Botox er i dag verdens mest utprøvde legemiddel og blir brukt i uendelig større doser i medisinsk bruk, feks til spebarn med muskelkramper, MS, behandling av kronisk migrene osv., enn i de kosmetiske behandlingene.

Utover dette roter psykolog Trond Heggelund seg bort i årsaksforklaringer på hvorfor mennesker til alle tider har brydd seg om utseendet, men skiller ut gruppen av mennesker som bruker botox og prøver å si at disse har en helt annen grunn.

Vår holdning

Vi mener ikke at det ensidig er positivt med botox-injeksjoner. Som med mange ting om det er medisiner, mat, kosmetikk osv. har det også negative sider, men ingenting i nærheten av de hårreisende påstandene psykolog Trond Heggelund kommer med i dette intervjuet.

Vi som jobber med dette til dagen er ekstra opptatt av eventuelle negative effekter. Vi synes ikke noen ukritisk skal kaste seg over noe som helst. Man kommer langt med sunt bondevett og en åpen spørrende holdning. Men når man da gjør det ansvarlige og ønsker mer informasjon og begynner å lete den opp, er det trist at man risikerer å treffe fagpersoner på den andre siden som gir direkte feilinformasjon.

Vi kan ikke se at de påstandene Trond Heggelund har kommet med i denne reportasjen er forsvarlig sett fra et medisinsk faglig ståsted. Hans rolle som psykolog gjør at han må være varsom med sine uttalelser i det offentlige rom, med mindre han tydelig angir at det er hans personlige meninger. Uttalelsene hans kan virke som et urettmessig og bevisst forsøk på å sverte en nisje i skjønnhetsbransjen.

Kilden til disse uttalelsene

Så vidt vi kan se må psykolog Trond Hegglund ha hentet uttalelsen: ”Du blir dum av botox, dum og deilig” fra en kronikk av Professor Arne Vikan.

Den 22. september 2014 kunne du lese i Dagbladet: ”Deilig, men også dum av Botox” en omarbeidet kronikk av professor Arne Vikan først publisert i Gemini 12. september 2014. (http://gemini.no/meninger/deilig-med-botox/). Vi skulle gjerne sett at Trond Hegglund ikke hadde svelget denne så ukritisk at han gjengir den ett år senere i media.

Vi har selvsagt lest samme artikkelen i Gemini, og kan kritisere Professor Arne Vikan også for å uttrykke seg så sterkt og dogmatisk og bruke uttrykk som ”Dum og deilig” trukket i en siste konkluderende setning av kronikken sin. Spesielt siden det han bygger kronikken sin på er en hypotese, utprøvd på det tidspunktet kun av to forskningsprosjekt, (ref. kildene Arne Vikan selv oppgir i kronikken sin).:

Det ene av Neal og Chartrand der Professor Arne Vikan selv konkluderer med:

”Forsøket var begrenset, det deltok bare 16 kvinner i hver gruppe, og en ville ha ønsket en eller flere oppfølginger for å være sikker på konklusjonene.”

Videre forklarer han:

” ..det eneste forsøket i samme retning ser ut til å være en doktorgrad fra 2012, hvor bruk av Botox så ut til å forringe evnen til å forstå språklige uttrykk for emosjoner.”

Professor Arne Vikan selv uttrykker i kronikken at dette ikke er fakta men antagelser:
”Vi kan anta at når behandlingen stopper spenninger som skal formidle følelser, vil Botox undergraver evnen til å gjenkjenne eller bedømme følelsesuttrykket hos andre mennesker.”

Altså en ren antagelse eller hypotese som er fagbegrepet, som det gjenstår å få bekreftet. Å gå fra dette til å konkludere med at at botox- gjør deg dum og deilig er ansvarsløst.

Har botox-injeksjoner negativ effekt på vår EQ?

Pr. i dag vet vi ikke nok til å kunne si at effekten av botox i sinterynken faktisk påvirker vår EQ, (emosjonelle intelligens) på det området som har med empati å gjøre. Det er ikke gjort nok forskning på det. Artiklene som omtaler denne forskningen snakker om indikasjoner på redusert empati. Noe som i utgangspunktet må være en utfordrende variabel å forholde seg til da graden av empati varierer stort mellom individer. Det samme gjelder for individenes evne til å lese andres følelser.

Vi i Frøken Dings ønsker å ta deler av samme kronikk av professor Arne Vikan litt videre. Arne Vikan skriver:

” .. For det første er det ikke bare slik at ansiktet uttrykker en følelse. Uttrykket er eller inngår i følelsen. En rekke forsøk har vist at personer som blir ledet til å lage uttrykket for en følelse kan få et mildt innslag av følelsen. Holder du for eksempel en blyant med tennene på tvers i munnen vil du få fram et smil – og kjenne en lett glede.”

Akkurat dette som han beskriver i dette avsnittet er grunnlaget for atskillig flere forskningsprosjekt som har forsket på effekten av botox-injeksjoner i synterynken på depresjon. Denne forskningen har vist at personer med depresjon som får botox-injeksjoner i sinterynken opplever en lindring av depresjonen.

Smiler man selv om man ikke føler for det kan det skape en følelse av lett glede. Det at ansiktet ikke knyter brynene hardt sammen kan redusere følelser assosiert med ”sinterynken” som angst, tristhet, nedstemthet og sinne. Vi viser blant annet til link lenger oppe i teksten hvor du kan lese mer om dette.

Skal vi ta en personlig vri på dette er våre personlige erfaringer med botox i sinterynken at det kan være enklere i hverdagen for oss med svært sterke utpregede sinterynker, å slippe å bli konfrontert av våre medmennesker med at vi ser sint ut, eller sliten og stresset når vi gjerne faktisk bare er glad eller konsentrerer oss litt om noe. Litt av hverdagslykken er å bli møtt med positivisme, ikke indirekte kritikk.

Vi skjønner at vi jobber i en bransje med en del kontroverser. Men medisinske fagpersoner, uavhengig av deres egne personlige meninger og holdninger, kan ikke tillates å gå ut i det offentlige rom og feilinformere, eller komme med ubegrunnede påstander og dermed sverte klinikker som tilbyr denne formen for behandlinger.

Lei av slett skremmejournalistikk

Fagpersoner som står frem med slike og lignende uttalelser burde holde seg for god til å bli fristet av sine ”15 minutes of fame” der prisen er at de serverer sensasjonspregede, grunnløse og kontroversielle uttalelser på bekostning av fakta. Journalistene i Dagbladet og VG ler hele veien til banken, de har fått seg nok en forside de kan selge.

Vi er lei av slett skremmejournalistikk produsert for å selge aviser eller generere klikk. Vi i Frøken Dings synes ikke det er greit å la slike og lignende uttalelser få stå uutfordret, og spesielt ikke når slike uttalelser blir knyttet til vår egen klinikk i Haugesund i samme reportasje. Det undergraver folks tillitt til medisinske fagpersoner og sverter vår bransje.

Klinikken i reportasjen: Frøken Dings Haugesund, er ikke samme bedrift som vi som har klaget inn saken. Vi representerer Frøken Dings AS og Frøken Dings Haugesund er en franchise-tager av oss med eget organisasjonsnummer og egen uavhengig ledelse.

For ordens skyld ønsker vi å presisere at Botox er et merkenavn på en utgave av botulinum toksin brukt i medisinsk sammenheng. Botulinum toksin i kosmetisk bruk går under flere relativt ukjente merkenavn og er allment kjent på folkemunne som botox. For enkelhetens skyld valgte vi også i denne klagen å omtale det som botox.

Du kan lese mer om å behandle deg hos oss her. http://frokendings.no/om_aa_behandle_seg_hos_oss/

Ruth =) BB
ruth@frk-frk.no
No Comments

Post A Comment